QUÈ CAL SABER?

 

Quins són els objectius del Pica Lletres?

Els objectius principals del concurs són entretenir, fomentar i promoure la lectura i l’ús de la llengua catalana, tenint en compte tant el vessant escrit com l’oral. Saber lletrejar un mot correctament significa descobrir-ne cada part, llegir i escriure’l bé, conèixer l’alfabet i la pronúncia de la nostra llengua. L’organització també considera aquesta activitat una possibilitat didàctica en l’educació lingüística de l’alumnat, alhora que lúdica i divertida.

Com es juga al Pica Lletres?

El concurs Pica Lletres es basa en dos tipus de proves: l’una, lletrejar paraules i l’altra, resoldre correctament els jocs lingüístics que es plantejaran: L’embarbussament, El barbarisme intrús i L’errada oculta.
Tot seguit, us expliquem la dinàmica de cada prova:

Com lletregem?

Bàsicament, el concurs consisteix a lletrejar paraules en català en un temps màxim de 15 segons. El concursant, des de la seva posició, ha de lletrejar correctament la paraula que li demani el presentador.
Hi ha CINC nivells de dificultat que es corresponen amb les diferents rondes de participació.
Els concursants, que compten amb un comodí, han de lletrejar les paraules seguint un ordre de participació. Si cometen 1 error perdran el comodí, si en cometen 2 cauran eliminats.
L’objectiu és obtenir el màxim possible de punts.
Les paraules lletrejades de manera incorrecta no resten punts.
Guanyarà el centre que hagi obtingut més punts.


Els jocs lingüístics

A banda de les proves que consisteixen a lletrejar, Pica Lletres també compta amb proves basades en el bon coneixement de la llengua catalana i la correcta dicció dels concursants.

El jurat serà exigent en la valoració d’aquestes proves.

Les proves es realitzen en finalitzar cada volta de lletreig, excepte en el cas del pas del nivell 1 al 2.

En aquest tipus de prova no es poden perdre punts ni comodins.

L’embarbussament

En aquesta prova un dels membres de cada equip ha de llegir correctament i sense embarbussar-se l’embarbussament que toqui a l’atzar a cada equip. Si s’embarbussen, no superaran la prova. Si es realitza correctament, l’equip sumarà 25 punts. En aquesta prova no hi ha possibilitat de rebot.

Exemple d’embarbussament: Quant val un coco i mig a ral i mig cada coco i mig? Un ral i mig.

El barbarisme intrús

En aquesta prova el presentador o la presentadora planteja als equips participants tres paraules, una de les quals és un barbarisme. Cada equip té al seu taulell un polsador que ha de prémer si vol resoldre la prova. El primer equip que premi el polsador, respon. Si la resposta és correcta, suma 25 punts. Si no, hi ha rebot per a l’altre equip. Aquesta prova es realitza dues vegades.

Exemple: Quina d’aquestes tres paraules és la intrusa: kiwi, aguacate o castanya? Resposta: Aguacate.

En català, aquesta fruita s’anomena alvocat.

L’errada oculta

En aquesta prova, el presentador o la presentadora donarà als concursants una tarja amb tres paraules escrites. Una de les tres paraules conté una errada. Els concursants l’hauran de trobar i corregir. Es plantejarà una prova a cada equip. Si troben i corregeixen l’errada oculta, sumen 25 punts. Si no, hi haurà rebot per a l’altre equip.

Exemple: Quina d’aquestes paraules conté una errada? a) Teleespectador; b) Culer; c) Periode.
Resposta correcta: c) Periode. Li falta l’accent a la “i”: Període.

Vols conèixer els objectius i la dinàmica del concurs?

Si continueu utilitzant aquest lloc accepteu l'ús de cookies. més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close