Autoritzacions

Només podran participar els centres que acreditin per escrit l’autorització expressa dels pares o tutors dels menors que justifiqui l’emissió de les imatges enregistrades. Aquesta autorització ha d’estar signada pel director del centre. La inscripció no serà vàlida sense l’autorització emplenada degudament. Caldrà que el document vagi acompanyat d’una llista amb els noms i cognoms dels alumnes que assistiran al concurs.

Podeu descarregar el document amb l’autorització que han de portar signada els centres participants el dia de l’enregistrament clicant el document següent:

Autorització col·lectiva versió TV Autorització col·lectiva versió ràdio

Perquè aquesta sigui vàlida, els centres hauran d’haver recollit abans l’autorització individual del pares de cada alumne. Els centres que no disposin d’un model d’autorització d’aquest tipus, poden descarregar-lo clicant el document següent:

Autorització individual alumnat